Bài đăng

Đức ông Camilleri trình bày tại Hội nghị OSCE về sự phân biệt đối xử chống lại người Ki-tô hữu

Đức Thánh Cha gọi điện đến chương trình Morning Show của Ý; chúc thính giả một “Giáng sinh Ki-tô”