Bài đăng

Đức Thánh Cha nói ‘Trái đất phải được đối xử với lòng nhân hậu’

Nhà thờ tại địa điểm giáng sinh của Chúa Giê-su đang được trùng tu lớn