Bài đăng

Đức Thánh Cha: Đối thoại liên tôn được xây dựng trên sự cởi mở

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva