Bài đăng

‘Ai-cập: Hành Trình Mục Vụ, Đại Kết và Liên Tôn,” ông Greg Burke nói

‘Một con người của hòa bình đem thông điệp hòa bình’ đến Ai-cập

Phỏng vấn dành riêng: Phát ngôn viên Giáo hội Cốp-tíc ở Ai-cập nói trước chuyến thăm của giáo hoàng