Bài đăng

Tại sao chúng ta nhắc tên Phongxiô Philatô trong Kinh Tin Kính trong Thánh Lễ?

Huấn từ Kinh Truyền Tin: chương về người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình