Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico biến một ngày Chúa nhật bình thường thành một sự ngạc nhiên lớn

Đức Thánh Cha Phanxico ở Geneva: Toàn văn diễn từ tại Trung tâm Đại kết WCC