Bài đăng

‘Đất đai, nhà ở và việc làm cho một đời sống đúng phẩm giá và không có bất cứ sự loại trừ nào’

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Thư ký mới cho Bộ Giáo lý và Đức tin