Bài đăng

2_1: ‘Chính Thiên Chúa cần có một người mẹ: chúng ta còn cần hơn thế!’

Thông điệp Giáng sinh cho Iraq của Đức Hồng y Parolin trong chuyến thăm của ngài