Bài đăng

Đức Thánh Cha chào ban nhân viên và các gia đình Vatican: Chúc mừng Giáng sinh!

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật thứ Tư Mùa Vọng, làm nổi bật hình ảnh của Mẹ Maria