Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico chia sẻ những lo ngại về việc quay trở lại sử dụng vũ khí nguyên tử

Toàn văn Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Chúa nhật 14 tháng Một 2018