Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Ý nghĩa của phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều

ISIS bắt cóc phụ nữ và trẻ em ở Syria trong cuộc tấn công đẫm máu làm hàng trăm người chết