Bài đăng

Đức Thánh Cha chào mừng nhóm Thiếu nhi Công giáo Tiến hành Ý

Những thiếu nhi này sẽ mang ánh sáng của Đức Ki-tô đến Trung quốc vào mùa Giáng sinh này