Bài đăng

Ba yếu tố cần thiết để cầu nguyện sốt sắng – Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở tại Nhà nguyện Marta (Toàn văn bài giảng Lễ sáng)

Dù là ‘Tin giả’, nhưng người bạn nói rằng vị linh mục chết vì coronavirus vẫn là một ‘người đặc biệt’

‘Nếu không thể đi xưng tội?’ Đức Thánh Cha nói hãy thưa với Chúa Cha & và xin tha thứ (Toàn văn bài giảng lễ sáng)