Bài đăng

Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô hiện được thắp sáng bằng hơn 100.000 bóng đèn LED

Toàn văn họp báo trên máy bay trên chuyến bay trở về từ Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (phần 1)