Bài đăng

Đức Phanxico để lại thông điệp cho Dòng của các thầy Assisi, yêu cầu các thầy hãy loan truyền hòa bình đến mọi người

Tham dự viên Ấn giáo tại Assisi: ‘Đức Giáo hoàng Phanxico là người giữ lương tâm đạo đức của thế giới’

Bài giảng Lễ sáng: Đức Thánh Cha đối chiếu sự thao thức do thúc đẩy của Thánh Thần và sự băn khoăn do lương tâm không trong sạch