Bài đăng

Trưởng Imam 100 tuổi của Ghana tham dự Lễ Phục sinh Công giáo

Hành động của Từ thiện Tông tòa thu hút sự chú ý đến một vấn đề hiện thực