Bài đăng

Đức Thánh Cha dâng Lễ Rước Lễ Lần đầu tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Rakovsky, Bulgaria (Toàn văn)

PHỎNG VẤN RIÊNG: Đức Giám mục Proykov của Sofia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bulgaria nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha (ZENIT theo đoàn tháp tùng)