Bài đăng

Tham luận của Tòa Thánh Ngăn ngừa chạy đua vũ trang Ngoài không gian

Đức Thánh Cha Phanxico: đừng cắt ngang người khác – nó sẽ không có kết cục tốt đẹp