Bài đăng

Ông Greg Burke nói về Đức Thánh Cha ở Fatima: “Hơn một chuyến Tông du, đó là một chuyến hành hương tông đồ”

Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico tại Vatican ngày 24 tháng Năm

Đức Thánh Cha lên án những Ki-tô hữu cứng nhắc, kêu gọi tính nhu mì trong Giáo hội