Bài đăng

Lời Của Đức Thánh Cha Với Các Nhà Báo Trên Chuyến Bay Đến Ai-cập

Đức Thánh Cha tại Al-Azhar; các nhà lãnh đạo tôn giáo phải ‘lật mặt nạ’ bạo lực và thù hận

Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Phanxico Trước Các Giới Chức Chính Phủ Ai-cập: Toàn Văn

Đức Thánh Cha Phanxico đến Cairo trong chuyến Tông du thứ 18

Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng