Bài đăng

Đức Thánh Cha nói Asia Bibi và nạn nhân của Boko Haram là “những người tử đạo”

Hỏi-Đáp của Đức Thánh Cha với giới trẻ Romania và trẻ em được tài trợ bởi NGO (Tổ chức phi chính phủ) “FDP Protagonists in Education,” (4 tháng Một, 2018)