Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico đến Nomadelfia & Loppiano để thăm hai Phong trào Công giáo

‘Mafia, hãy hoán cải hoặc sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Chúa,’ Đức Thánh Cha Phanxico nhắc lại lời kêu gọi của Thánh Gioan Phaolo II tại Agrigento