Bài đăng

Ma-rốc: Đức Tổng Giám mục của Rabat mong chờ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha Phanxico thăm người nghèo tại phòng khám y tế lưu động trong Quảng trường Thánh Phê-rô