Bài đăng

Cha Maximilian Kolbe nhắc chúng ta nhớ chúng ta là ai

Hồng y Parolin và Bộ trưởng Lavrov, Nga và Vatican cùng nhau chống lại những khủng hoảng toàn cầu