Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico Lễ Thánh Phê-rô và Phaolo

Đức Thánh Cha gửi cứu trợ cho thiếu nhi ở các trại tị nạn Palestine