Bài đăng

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 30 tháng Chín - 5 tháng Mười

Bài giảng của Đức Thánh Cha ở Bologna

Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục phụ tá giáo phận Orange, CA