Bài đăng

Chuyến tông du đến Ai cập đã được xác nhận

Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các thành viên Hội Bác Ái Quốc Tế (AIC)

Các chuyên gia nghiên cứu, thúc đẩy và ủng hộ sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxico