Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha trong Buổi họp “Kinh tế Hiệp thông” được tổ chức bởi Phong trào Focolare

Đức Thánh Cha dâng lễ: ‘Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’