Bài đăng

Toàn văn huấn từ Kinh Truyền Tin: Đức Thánh Cha tiếp tục hành trình qua sách Công vụ Tông đồ

Ngày quốc tế người nghèo: Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với 1.500 khách mời