Bài đăng

ACN lên chương trình Sự kiện Đọc kinh Toàn cầu ngày 18 tháng Mười, 2018

Đây là cách Đức Gioan Phaolo II dạy mọi người cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi

Thượng Hội đồng 2018 - PHỎNG VẤN: Đức Tổng Giám mục Fisher người Úc: ‘Tôi không hề đoán được đó lại là vấn đề đầu tiên họ quan tâm’