Bài đăng

Đức Thánh Cha động viên cầu nguyện cho Venezuela trên chuyến bay từ Roma đến Bogota

Colombia và những cuộc chiến của đất nước, 8 triệu nạn nhân và cái giá phải trả bởi Giáo hội

Đức Thánh Cha đến Colombia: Sứ Thần Tòa Thánh nói Đức Phanxico đến như một ‘người bạn’