Bài đăng

Đức Phanxico: Hành trình huynh đệ là một dấu chỉ cho thế giới

Diễn văn của Đức Thánh Cha trước các giới chức Armenia, các đoàn ngoại giao