Bài đăng

Trong cuộc đua giành thêm một huy chương vàng khác, Ledecky cậy trông vào hồng ân của Thiên Chúa

Với Michael Phelps, tất cả huy chương vàng đó không thể tỏa sáng cho đến khi anh tìm được Thiên chúa

Chứng tá đức tin đầy ấn tượng của một nữ hoàng sắc đẹp