Bài đăng

Trước Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha gặp gỡ cầu nguyện với 70.000 bạn trẻ trong trường đua xe ngựa Maximus

Thông điệp của Đức Hồng y Turkson cho Ngày Du lịch Thế giới