Bài đăng

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Theo Chúa Giê-su vì niềm tin, không vì lợi ích riêng’

Video làm nổi bật chủ đề của Tông huấn Gaudate et Exsultate