Bài đăng

Tòa Thánh tại Liên Hợp quốc lên án việc dùng khoa học để làm lan rộng cái chết

Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại một tôn giáo “phô trương” như pháo hoa chóng tàn