Bài đăng

PHỎNG VẤN: Người phụ nữ đầu tiên được đưa vào chức danh Phó giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh nói về việc bổ nhiệm

Đức Thánh Cha gửi thông điệp video đến những người tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) và dân tộc Ba lan