Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha tại nhà thờ Các Thánh của Anh giáo tại Roma

Đức Thánh Cha nhận quà tặng từ cộng đoàn Anh giáo ở Roma trong chuyến viếng thăm

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Tín thác vào Thiên Chúa

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Đức Rabbi Skorka và các Rabbi nhân dịp giới thiệu phiên bản mới của Ngũ Thư

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội Nghị Vatican về ‘Nhân quyền về nước’