Bài đăng

Dự Thính Viên Thượng Hội đồng trẻ nhất: Khi tuổi trẻ chúng tôi được khuyến khích ‘tìm ra niềm say mê của chúng tôi’, một niềm say mê trao tặng ý nghĩa đó là ‘say mê Thiên Chúa’

Indonesia: Những đe dọa về sức khỏe sau động đất và sóng thần