Bài đăng

Đức Thánh Cha dự định làm nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà tù Velletri

Toàn văn Tiếp Kiến Chung: Đức Thánh Cha nhắc lại những điểm sáng trong chuyến viếng thăm Ma-rốc+