Bài đăng

Toàn văn Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha về ‘Chúng con nguyện danh Cha cả sáng’

Cuộc họp Liên Bộ là hành động đầu tiên sau Hội nghị Thượng đỉnh về sự Lạm dụng

Sứ điệp Mùa Chay 2019 của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha gặp gỡ Hoàng thân Sheik Abdallah Ben Zayed Al Nahyan

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Yêu thương kẻ thù

Lời chào của Đức Thánh Cha với nhóm đại diện các dân tộc bản địa

Cha Lombardi tóm lược buổi họp về hội nghị Bảo vệ Trẻ Vị thành niên trong 12 câu hỏi và trả lời

Đức Thánh Cha với IFAD: ‘Ước mong rằng chúng ta được nhìn thấy sự thất bại hoàn toàn của nạn đói & một mùa vụ bội thu của công bình & thịnh vượng

Báo cáo trước cuộc họp Bảo vệ Trẻ Vị Thành niên ở Roma Rome UISG / USG