Bài đăng

Báo cáo mới phác họa bức tranh về dân số Công giáo nước Úc

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước tham dự viên trong Hội nghị Quốc tế về nạn Buôn người

Huấn từ Kinh Lạy Nữ vương Thiên Đàng; Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót

Các nhà thờ Công giáo ở Sri Lanka ngừng dâng Lễ vô thời hạn

Đừng để chiếc điện thoại của chúng con trở thành một thứ nghiện, Đức Thánh Cha cảnh báo học sinh trung học

Tuần Bát nhật Phục sinh là gì?

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 15-22/4/2019

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài cuối (157-167)

Toàn văn Tiếp Kiến Chung ngày 24 tháng Tư, 2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 4-14/4/2019

Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sáng Thứ Hai Phục Sinh của Đức Thánh Cha Phanxico