Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico kể về chuyến đi đến Panama trong buổi Tiếp Kiến Chung (toàn văn)

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha cho các tù nhân trẻ tuổi trong Nghi thức Sám hối ở Panama

WYD: Đức Thánh Cha Phanxico cầu nguyện với các bạn trẻ tại Chặng đàng Thánh giá (Toàn văn

Panama: Giáo hội muốn thể hiện khuôn mặt thật của quốc gia

Philippines: Đức Thánh Cha Phanxico, các Giám mục Công giáo lên án vụ tấn công vào Nhà thờ Chính tòa ở Thành phố Miền nam

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Nhà thờ Chính tòa Santa Maria La Antigua ở Panama (Toàn văn)

Giới trẻ Caritas biến đức tin thành hành động tại những Ngày Giới trẻ Thế giới

Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico trước các giới chức Panama, Ngoại giao đoàn

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha tại buổi khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới