Bài đăng

Đức Thánh Cha gọi điện thoại cho người đàn ông thu gom rác bị cụt chân trong một tai nạn

Huy động các cộng đồng tôn giáo hoạt động trong tình đoàn kết và trách nhiệm chung để chấm dứt sự bần cùng và thúc đẩy hòa bình