Bài đăng

PHỎNG VẤN RIÊNG: Đức Tổng Giám mục Ulloa của Panama City nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxico trong Ngày Giới trẻ Thế giới XXXIV

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6 - 16/1