Bài đăng

Đức Thánh Cha nói với các Đại sứ ‘Trách nhiệm trọng đại’ của họ giữa những nhu cầu cấp bách

Đức Thánh Cha Phanxico ghi hình thông điệp video về cuộc điện thoại với Đức Tổng Giám mục Canterbury