Bài đăng

Những thách đố của một linh mục ở Ethiopia: Nơi bạn phải lo lắng về báo và linh cẩu trên đường đến gặp giáo dân

Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền & nhân phẩm, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tân đại sứ

Tổng Thư ký LHQ ca ngợi tiếng nói mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng về các vấn đề thế giới

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico Lễ Giáng sinh