Bài đăng

Peru: Linh mục Dòng Tên Cha Carlos Riudavets Montes bị sát hại

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần là Đấng chúng ta lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội