Bài đăng

Đức Thánh Cha gặp Mark Zuckerberg và vợ của anh tại Vatican

Đức Hồng y Comastri: “Người bạn của tôi, Mẹ Teresa Calcutta”

Những kỷ niệm và những tấm ảnh: Một cái nhìn về những khoảnh khắc với Mẹ Teresa Calcutta