Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học

Đức Thánh Cha nói Khoa học và Đức tin cùng hoạt động chung để bảo vệ Trái đất

Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”